mercredi 24 février 2016

எமது இளம் சமுதாயத்தின் இம்முயற்சி வெற்றியாக அமைய வாழ்த்துகின்றோம்

இவர்கள் முல்லைத்தீவு பாடசாலை ஒன்றிற்கு ஓர் தகவல் நிலையம் ஒன்றை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதற்காக இம்முயற்சியினை மேற்கத்திய தாளம் (western thalam) என்னும் கலைநிகழ்வினை 5 பல்கலைக்கழகமாணவர்கள் போட்டியாக நடத்துகின்றனர் நடத்துகின்றார்கள், எமத உறவுகள் ஒத்துழைப்பினை எதிர்பார்க்கின்றார்கள்

இணைப்பினைப் பார்க்க: லண்டன் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் மேற்கத்திய தாளம்

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire