samedi 4 février 2017

புங்குடுதீவு சுப்ரமணிய மகளிர்வித்தியாலயம்

புங்குடுதீவு சுப்ரமணிய மகளிர் வித்தியாலய வருடாந்த விளையாட்டுப் போட்டி 24/01/2017 அன்று மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. அதில் பிரான்ஸ் புங்குடுதீவ மக்கள் ஒன்றியத்தினால் பாடசாலைப்பிள்ளைகளுக்கு வழங்ப்பட்ட சீருடைகளுடன் பாடசாலை மாணவர்கள்Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire